baner_strony

Oznacz mnie

Co to jest TAGMe

Wyłącznie na całym świecie: dopasowana do guza ogólna metylowana epiprobe (TAGMe)

W weryfikacji ponad 3000 próbek klinicznych poziom metylacji TAGMe w tkankach nowotworowych był znacznie wyższy niż w tkankach prawidłowych.Dlatego TAGMe może być stosowany jako marker nowotworowy do wykrywania różnych nowotworów.

Co to jest TAGMeCo to jest TAGMe (1)

Geny związane z histonami są hipermetylowane w raku płuc, a hipermetylowany HIST1H4F może służyć jako biomarker pan-rakowy

————Badania nad rakiem,IF:12.7

Dewydajność trakcyjna

Jako marker nowotworowy TAGMe charakteryzuje się wysoką specyficznością i czułością w weryfikacji próbek klinicznych, co ma nieodzowną wartość referencyjną w diagnostyce klinicznej nowotworów.

Co to jest TAGMeCo to jest TAGMe (2)

czułość TAGMe w różnych próbkach guza, gdy specyficzność jest większa niż 95%,